Vattenstation Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Ömsen på Åland ville ha en annan lösning än flaskvatten att få kolsyrat vatten till sin personal. 

De bestämde sig för en "Tower" vattenstation med både kylt vatten och kolsyrat vatten. 
Detta bidrog till en enorm vinning både ekonomiskt och miljömässigt för dem. 

 

Öppettider

Vardagar

08.00-17.00

Kontakt

Telefon

+358-18-15 399

Besöksadress

Uppgårdsvägen 24
22100 Mariehamn

E-Post

info@koksmeny.ax

Sociala Medier

Facebook